Vergelijking

Voorbeeldberekening
De genoemde premies zijn als volgt bepaald, en de vergelijking van de producten is als volgt tot stand gekomen.

kattenverzekering-vergelijking-basispremie

Belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn de volgende.

  • Online premieberekening per 01/01/2016. De genoemde kosten betreft de basispremie per maand. De Kruidvat huisdierenverzekering heeft ten tijde van de meting geen online berekeningsmogelijkheid beschikbaar, daarom zijn de premies van 2014 aangehouden, geïndexeerd naar 2016.
  • Kenmerken kat: Europese korthaar (niet-raskat) en leeftijd 2 jaar. Huisdieren die al wat ouder zijn, kunnen niet altijd worden verzekerd.
  • Belasting: Genoemde premie is exclusief assurantiebelasting (21%) en exclusief eenmalige poliskosten, deze bedragen doorgaans € 10,-.
  • Eigen bijdrage: De hoogte van de eigen bijdrage varieert sterk per aanbieder, van 15% tot 50%.
  • Dekking: De dekking varieert van € 2.500,- tot € 5.000,- per jaar.
  • Duur: De minimale looptijd kan variëren en meer zijn dan 1 jaar.
  • Premiestijging: De verzekeraars hanteren een jaarlijkse verhoging van de premie. Sommige verzekeraars hanteren na het afsluiten van de verzekering een sterke premiestijging. Naast een reguliere indexatie-verhoging van gemiddeld zo’n 2%, hanteren enkele verzekeraars een leeftijdstoeslag, waardoor de verzekering gaandeweg de jaren steeds duurder wordt. De verzekeringen zijn niet vergeleken op dit aspect.

Verantwoording vergelijking
De website geeft een vergelijking van producten, namelijk kattenverzekeringen, weer. De vergelijking is tot stand gekomen op de wijze zoals bij het vergelijkingsoverzicht is vermeld. De vergelijking is mogelijk niet volledig. De getoonde producten betreffen doorgaans advertenties. De uitgever van de website verdient aan het plaatsen van deze advertenties. Het is mogelijk dat met name of enkel producten zijn opgenomen waarvan de aanbieder bereid is om advertenties aan de uitgever aan te bieden. Hierdoor kan het voorkomen dat producten in de vergelijking ontbreken.

AFM compliant
De uitgever van de website(s) kan niet worden aangemerkt als bemiddelaar of adviseur van financiële producten, en is derhalve niet in het bezit van een AFM vergunning. De uitgever vergelijkt financiële producten in de zin dat op de website(s) gegevens (data) van aanbieders van financiele producten naast of onder elkaar zijn geplaatst (vergelijking). De uitgever toont (een) vergelijking(en) op de betreffende website(s) uitsluitend conform onderstaande uitgangspunten, waardoor er geen sprake is van bemiddeling of advisering door de uitgever.

Eigen vergelijking – De vergelijking betreft een statische vergelijking, waarbij productkenmerken zoals premie worden getoond op basis van ijkgegevens zonder enige vorm van data te vragen van de bezoeker. De getoonde premie en productinformatie zijn van indicatieve aard en gebaseerd op een voorbeeldberekening op basis van generieke ijkgegevens. De uitgever spant zich in om de juiste premie/productvoorwaarden te tonen, maar kan niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van deze informatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bezoek de website van de aanbieder van het financiële product voor de premie en productvoorwaarden die voor u gelden. De premie en productvoorwaarden genoemd op de website van de aanbieder zijn te allen tijde leidend.

Vergelijking verzorgd door een derde – Bij een vergelijking die wordt verzorgd door een derde, wordt gebruik gemaakt van een vergelijkingsmodule van een derde (whitelabel / iFrame). Deze derden zijn onder meer Daisycon.nl, Komparu.com, Keuze.nl, Premie.nl, Intercollectief.nl of Financeads.net. Uitgangspunt is dat deze derde ervoor zorgdraagt dat er geen bemiddeling of advies plaatsvindt van financiële producten zoals bedoeld in de (AFM-)regelgeving. Danwel, als er eventueel wel sprake is van bemiddeling of advies van financiële producten, deze derde zorgdraagt voor de invulling van eventuele ontstane verplichtingen inzake (AFM-)regelgeving. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van deze derden. De uitgever van de website(s) heeft zelf geen invloed op de te tonen productkenmerken zoals premie en overige productinformatie. De uitgever kan derhalve niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van deze informatie.

De getoond premies betreffen voorbeeldpremies. De premies genoemd op de websites van de aanbieder(s) zijn leidend.

Meer lezen?

Kijk verder voor interessante informatie over het verzekeren van je kat.

Kattenverzekering

Alle informatie over kattenverzekering
Kattenverzekering nodig?
Kattenverzekering uitkering dekking?
Wat is een kattenverzekering?

Verzekeraars

Kattenverzekering HEMA
Kattenverzekering OHRA goedkoop
Kattenverzekering Inshared goedkoop
Reaal kattenverzekering zelfde als Proteq?

Houden en verzorgen kat

Kat ziekte herkennen
Katten hekel aan water
Kosten chippen kat
Kat te heet koel houden
Kat vakantie alleen of opvang?

Karakter kat

Vachtkleur kat kiezen
Kat zelfde als baasje
Kat onafhankelijk of aanhankelijk?