Hoe met jonge kat omgaan?

De eerste weken van een kitten of jonge kat zijn bepalend voor het karakter en gedrag van een kat voor de rest van haar leven. Heeft u besloten om een jonge kat te nemen? Bedenk dan dat de eerste weken dat u kennismaakt met uw nieuwe huisdier, cruciaal en bepalend zijn bij de opvoeding van de kat.

Een jonge kat heeft twee zogenaamde socialisatieperioden, waarin de persoonlijke ontwikkeling plaatsvindt en het sociale gedrag van een kat wordt gevormd. De eerste periode is van drie weken tot acht weken oud. De tweede periode is van veertien tot zestien weken oud. In beide perioden is het zaak dat een kat op positieve wijze kennismaakt met mensen, andere dieren, drukte, harde geluiden en dergelijke.

Laat de kitten op een ontspannen en rustige manier, stapje voor stapje, in een veilige omgeving kennismaken met uw gezin. Kijk hoe u op een positieve manier de kat kan verleiden om met u contact te maken. Het gevaar schuilt erin dat uw gezin te enthousiast het dier benadert, waardoor een overaanbod aan signalen en drukte voor de kat ontstaat, wat ertoe kan leiden dat uw kat schuw wordt. Anderzijds, als u de kat geheel met rust laat, kan uw kat ook te introvert worden. En het sociale gedrag is naderhand nog maar lastig te veranderen.

Probeer daarom vriendelijk en rustig contact met uw kitten of jonge kat te krijgen, met wat geduld en liefde…

Mobiele versie afsluiten